ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, С КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА:


1) Разбирам рисковете, които поемам с участието си в състезанието Red Bull Moreni Challenge и потвърждавам, че Организаторът Red Bull и свързаните с него дружества, както и обслужващата събитието Агенция 4P и техните партньори, не носят отговорност за моето здраве. Запознат съм, че ще ми бъде осигурена валидна застраховка срещу злополука от Организаторите. Ако причиня вреда на някой друг или на неговото имуществото, ще поема отговорност и ще се погрижа Организаторът или някое от свързаните с него дружества, да не понесе никаква вреда.

2) Съгласен съм да спазвам правилата за безопасност на Събитието, заради собственото си добро и това на всички останали. Заявявам, че екипировката ми е в добро състояние и е подходяща за Събитието, и съм наясно, че ще ми бъде разрешено да участвам след направена проверка на място, касаеща моята безопасност. Разбирам, че моето участие може да бъде отказано от Организаторите по всяко време.

3) Давам съгласието си Red Bull и свързаните с организирането на Събитието трети лица да използват моето име, лице, глас, представяне и предоставените от мен биографични данни за направата на снимки, аудио и видео записи (Материали) от Събитието за всякакви цели, било то рекламни, промоционални или други, които могат да се излъчват по всички медии, включително, но не само, по радио, телевизия, кино, събития, социални мрежи.

4) Red Bull има право да монтира кадри, да прави съкращения или каквито и да било други модификации на Материалите и да ги използва без ограничение. Red Bull има право да прехвърли предоставените права на трета страна. Разбирам, че няма да имам правото да одобря някои от Материалите. Разбирам, че не мога да бъда назован като участник в Събитието и не очаквам финансово възнаграждение от появата си във всеки от Материалите, свързани със Събитието.

5) Имам право да използвам собствената си камера, за да заснемам съдържание за Red Bull ("Съдържание на спортист") и да използвам това съдържание за лични цели единствено на моя собствен сайт и моите социални или медийни канали. Това условие е валидно до отмяната му от Red Bull. Ще предоставям подобно „Съдържание на Спортист“ на Red Bull в степента, посочена по-горе без ексклузивитет и няма да предоставям ексклузивно това Съдържание на трети страни.

6) Red Bull или трети лица, които могат да бъдат ангажирани, ще имат право да събират технически данни за представянето ми (например скорост, време и други) и да използват тези данни, освен ако не биха могли да засегнат спортния резултат. Личните данни (например сърдечен ритъм и подобни) ще бъдат събирани и използвани само след изричното ми съгласие.