ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Плащането на таксата за участие се извършва чрез виртуалния ПОС терминал на Райфазен банк. Приемат се плащания с карти: Виза и Мастъркард, издадени от български банки; Виза Мастъркард, издадени от чуждестранни банки; Национални дебитни карти (БОРИКА и Маестро)
 • 1. Цена за участие.
  • 1.1. Право на участие има всеки, който успешно е попълнил заявлението за участие до 5 юни 2019 г. на https://morenichallenge.fourp.bg и е заплатил таксата от 30 лв, в която се включват застраховка, тениска, енергийна подкрепа и вода, които се предоставят на участника непосредствено преди старта на състезанието
 • 2. Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за транзакция е 100 лева. В платежната страница се въвеждат данните на картата. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани да ползвате тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи и страница за въвеждане на вашата автентикационна парола
 • 3. В случай че регистрираният състезател желае да се откаже от състезанието, то той има право да получи обратно платената сума, когато е заявил това не по-късно от 72 часа преди старта. Отказът трябва да е направен писмено на интернет страницата. При връщане на платени с карта суми, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, от която е извършено плащането в срок до 14 РАБОТНИ ДНИ.
  • 3.1. ОРГАНОЗАТОРЪТ не дължи връщане на платена от УЧАСТНИКА сума, когато:
   • 3.1.1. УЧАСТНИКЪТ се е отказал по–късно от 72 часа преди състезанието.
   • 3.1.2. УЧАСТНИКЪТ не се е явил на състезанието в посочения ден и час.
   • 3.1.3. ОРГАНОЗАТОРЪТ дължи връщане на платена от УЧАСТНИКА сума, когато състезанието не се е провело по причина, за която УЧАСТНИКЪТ не отговаря, като таксите и комисионните за връщането на сумата са за сметка на ОРГАНИЗАТОРА. Връщането на сумата се извършва след изявление от страна на УЧАСТНИКА дали желае да участва на следващата обявена дата или желае връщане на сумата.
 • 4. Поверителност на личните данни
  • 4.1. Участника се съгласява да предостави лични данни на “ФОР ПИ ООД“ във връзка с организация на състезанието.
  • 4.2. Участника дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на регистрационната ни система.
  • 4.3. Участника се съгласява да предоставим личните му данни на спонсора на състезанието- Red Bull България.
  • 4.4. Предоставените от клиента данни са напълно защитени, но ФОР ПИ ООД не гарантира, че неоторизирано лице никога няма да има достъп до Вашите данни.
  • 4.5. ФОР ПИ ООД се явява администратор на лични данни, по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на клиента за изпълнение на своите задължения по организация.
  • 4.6. ФОР ПИ ООД е длъжна да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен на спонсора посочен по-горе. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато ФОР ПИ ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред
 • 5. Посочените цени са с включен ДДС. Регистрираният участник не дължи други данъци и такси.